Over ons

Hoe het allemaal begon

 

Vanuit het Lokaal Sociaal Beleid, waarin stadsdiensten en organsiaties en verenigingen samen denken over verschillende thema's in onze stad,

was ook een werkgroep actief rond het thema 'Gezin & Jongeren'. Eén van de acties die de actiegroep ondernomen heeft was de ontwikkeling van een website om ouders wegwijs te maken in het aanbod voor gezinnen in onze stad. Zo ontstond de vorige website Opgroeien in Aarschot.

 

Naar een Huis van het Kind in Aarschot!

 

In 2015 werd het samenwerkingsverband Huis van het Kind Aarschot opgestart. In Vlaanderen zijn er ondertussen heel wat Huizen van het Kind opgericht, met als doel om het aanbod rond opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 25 jaar te bundelen en op elkaar af te stemmen.

 

Er bestaan heel wat organisaties die actief werken voor gezinnen maar het aanbod is niet altijd even duidelijk en hoe begin je te zoeken naar een antwoord op een concrete vraag. Daarom hebben we vanuit ons samenwerkingsverband een nieuwe website -www.huisvanhetkindaarschot.be- ontwikkeld waar je per doelgroep verschillende thema's kan vinden én de organisaties of diensten die voor jou iets kunnen betekenen opgelijst. Uiteraard is deze website nog niet volledig en werken we constant aan de verbetering hiervan. Heb jij een suggestie of een aanbod dat nog op onze website kan opgenomen worden, laat het ons zeker weten! Door samen te werken kunnen we elkaar versterken en het aanbod beter bekend maken bij onze inwoners!

 

Momenteel is onze werking nog niet gebundeld in een fysiek Huis van het Kind maar dat is een kwestie van tijd!

Samen met vzw Sport- en Speelpleinen Bekaf - de leukste speeltuin in de stad - zijn we hard aan het werken om een fysiek Huis van het Kind

in de speeltuin te realiseren! Het consultatiebureau Kind & Gezin/ Kind & Preventie krijgt hier een vast onderkomen dus ouders leren ons van

bij de geboorte van hun kindje al kennen en maken zo ineens ook kennis met de gratis buitenspeeltu in waar ze nog jaren van zullen genieten, samen met de kindjes!

Wie zijn onze partners:

 

De coördinatie van Huis van het Kind Aarschot gebeurt vanuit de

Dienst Welzijn van de stad Aarschot

Conny zorgt vanuit DOMO Vlaanderen voor onze lokale DOMO werking in Aarschot

Vanuit Ferm Kinderopvang zijn verschillende diensten actief bij ons: Buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven De Trapperkes & Stekelbees en de Dienst voor Onthaalouders

Vanuit het consultatiebureau in Aarschot als Kind & Gezin Leuven zorgen verpleegkundigen en consulenten voor ondersteuning van onze werking

Liv, hulpverlener bij CAW Oost-Brabant  kinderwerking

Ilse, vrijwilliger bij het consultatiebureau in Aarschot staat steeds paraat om ons Huis van het Kind te versterken

Arif, één van de drijvende krachten achter gelijke onderwijskansen in onze stad

Dirk - Directeur van

Arktos Vlaams-Brabant

Marleen, medewerkster van

de Stedelijke Bibliotheek

Lies, vroedvrouw bij De Bakermat vzw

Loes, geeft ook de sessies knuffelturnen die we vanuit Huis van het Kind organiseren in het Sportcentrum

Inne, diensthoofd Jeugdcentrum De Klinker - trekker Kind- en Jeugdvriendelijke stad

Alana zetelt vanuit LOGO Oost-Brabant in ons overleg. Zij ondersteunt ons met haar expertise rond gezondheidspreventie en gezonde voeding

Luc, diensthoofd Sociale Dienst

OCMW Aarschot

Wout, buurtwerker én aanspreekpunt voor alle inwoners en vrijwilligers