Kinderopvang

Kinderopvang in Aarschot van 0 tot 3 jaar

> HOE PAK JE DE ZOEKTOCHT NAAR KINDEROPVANG AAN?


  • Van zodra je weet dat je zwanger bent start je jouw zoektocht naar kinderopvang.   • Je schrijft je in voor kinderopvang in Aarschot door de verschillende opvanginitiatieven afzonderlijk te contacteren. Elk opvanginitiatief heeft namelijk een ander inschrijvingssysteem.                  

                                        ** Een overzicht van alle opvanginitiatieven kan je vinden op

                                           www.loketkinderopvangaarschot.be/kinderopvang zoeken

                                           

                                          of via onze handige brochure**

                


  !! Houd zeker rekening met wachtlijsten. Indien er plaats is zal het opvanginitiatief contact

     met jou opnemen.> HET LOKET KINDEROPVANG: www.loketkinderopvangaarschot.be


  • Heb je een vraag, verloopt de zoektocht naar kinderopvang niet zo vlot of vind je helemaal geen opvang? 

        

                    ** Neem dan contact op met het Loket Kinderopvang in Aarschot

                       > Tel: 0479/15.46.70 (tussen 9u en 14u)

                       > Mail: loketkinderopvangaarschot@gmail.com

                       > Om je afspraak te vergemakkelijken en je vraag te verduidelijken                                 vul je best op voorhand het online formulier in via de website: 

                           www.loketkinderopvangaarschot.be/aanvraag kinderopvang **


 

BROCHURE digitaal raadplegen of heb je liever een exemplaar bij jou thuis?

 

We hebben een handige brochure ontwikkeld voor iedereen die op zoek is naar Kinderopvang in Aarschot van 0 tot 12 jaar!

 

Wens je graag een papieren versie? Mail ons: Huisvanhetkind@aarschot.be

> GOED OM TE WETEN


** Wat is het verschil tussen opvang met inkomenstarief & opvang met vrije prijs?


Inkomenstarief: In heel wat opvanginitiatieven wordt een prijs gevraagd op basis van je inkomen: het inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je kan aanvragen bij Kind en Gezin. 


Opvang met vrije prijs: In sommige opvanginitiatieven bepaalt de opvang zelf welke prijs ze vraagt. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen. Deze informatie wordt meegegeven als je contact opneemt met de opvang zelf.  ** Wat is het verschil tussen groepsopvang en gezinsopvang?


Groepsopvang: Dit is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Vroeger werd dit een 'kinderdagverblijf' genoemd. In een groepsopvang zijn er minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig. Ze worden opgevangen in een leefgroep van maximaal 18 kinderen. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes onder zijn hoede. 


Gezinsopvang: Dit is een kleinschalige opvang met meestal maar één kinderbegeleider. Vroeger werd dit een 'onthaalmoeder' genoemd. In een gezinsopvang zijn er meestal gemiddeld 4 kinderen tegelijk aanwezig. Op piekmomenten kunnen dat er ook meer zijn. Dit aantal ligt vast op basis van de vergunning en zal nooit meer dan 8 zijn. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider.  ** Een overzicht van de verschillende opvangmogelijkheden in Aarschot kan je vinden op:

www.loketkinderopvangaarschot.be**** Wat is het verminderd tarief kinderopvang?


> Gezinnen die het financieel moeilijker hebben kunnen aan een goedkoper tarief gebruik maken van kinderopvang maar enkel bij opvanginitiatieven die werken met het inkomenstarief.


> Opgelet! Dit verminderd tarief wordt enkel toegekend na een financieel onderzoek door het OCMW en als blijkt dat het inkomenstarief van Kind en Gezin niet voldoende is.


> Heb jij een vraag over het verminderd tarief kinderopvang of denk je hier recht op te hebben? Neem dan contact op met de Sociale Dienst van het OCMW


                  ** OCMW - Sociale Dienst

                     Bekaflaan 31 A

                     3200 Aarschot

                     016/55.07.09


                    Open elke voormiddag van 8u45 tot 11u45, namiddag enkel op afspraak 


> Ook het Huis van het Kind Aarschot kan je verder helpen. 


               ** Huis van het Kind Aarschot

                  016/63.94.65

                  huisvanhetkind@aarschot.be