Kinderopvang

Kinderopvang in Aarschot 0-3 jaar


GOED OM TE WETEN:

 

* Voor de geboorte? Schrijf je kind nu al in voor kinderopvang!

Je start best zo snel mogelijk met zoeken naar kinderopvang. Zodra je zwanger bent ga je op zoek naar de opvang waar jij je als ouder het beste bij voelt. Hou zeker rekening met wachtlijsten! Vooraleer je opvanginitiatieven contacteert, bepaal je voor welke dagen je opvang zoekt, hoe lang en bekijk zeker eens of je in aanmerking komt voor het vermindert tarief kinderopvang.

 

* Wat is het verschil tussen opvang met inkomenstarief & opvang met vrije prijs?

Inkomenstarief: In heel wat opvang wordt een prijs gevraagd op basis van je inkomen: het inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je hier kan aanvragen. Bezorg jouw attest inkomenstarief voor de eerste opvangdag aan je opvang.

 

Opvang met vrije prijs: In sommige opvangvoorzieningen bepaalt de opvang zelf welke prijs ze vraagt. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen, deze informatie wordt meegegeven als je contact opneemt met de opvangvoorziening.

 

* Heb je financiële ondersteuning nodig voor kinderopvang?

Je kan recht hebben op verminderd tarief kinderopvang. Lees onderaan de pagina alle info!

 

**Gezinsopvang

 

Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal één kinderbegeleider. Vroeger werd dit ‘onthaalmoeder’ genoemd. De gezinsopvang streeft ernaar om gemiddeld vier kinderen op te vangen. Op piekmomenten kunnen dat er meer zijn. Dit aantal ligt vast op de vergunning van de opvang en is nooit meer dan acht. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider, maar kan ook op een andere locatie plaatsvinden zoals in een schoolgebouw.

 

BROCHURE digitaal raadplegen of heb je liever een exemplaar bij jou thuis?

 

We hebben een handige brochure ontwikkeld voor iedereen die op zoek is naar Kinderopvang in Aarschot van 0 tot 3 jaar!

 

Wens je graag een papieren versie? Mail ons: Huisvanhetkind@aarschot.be

> Gezinsopvang vrije prijs

 

De Lieve Beesjes

Buikpoelstraat 1 bus A

3201 Langdorp

0495 26 63 72

info@lievebeesjes.be

Organisator: Schellens Ann

> Gezinsopvang inkomenstarief


De dienst Onthaalouders Landelijke Kinderopvang Aarschot ondersteunt een 30-tal onthaalouders in Groot-Aarschot. Een onthaalouder aangesloten bij een dienst van Landelijke Kinderopvang vangt kinderen bij hem of haar thuis op.


De dienst selecteert, begeleidt, bewaakt de kwaliteit van

de onthaalouders en brengt je met hen in contact. De werking van de dienst voldoet aan wettelijke voorwaarden en is erkend door Kind en Gezin. De prijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen. Een aangesloten onthaalouder mag gemiddeld nooit meer dan 4 kinderen voltijds opvangen (de eigen kleine kinderen meegeteld) en er mogen maximum 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Voor opvang bij een onthaalouder, aangesloten bij Landelijke Kinderopvang vzw neem je contact op met:


Landelijke kinderopvang vzw

Bogaardenlaan 8

3200 Aarschot

070 24 60 41

LKOaarschot@landelijkekinderopvang.be

www.landelijkekinderopvang.be

**Groepsopvang

 

Een groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Vroeger werd dit een ‘kinderdagverblijf’ genoemd. Groepsopvang start vanaf minimaal 9 opvangplaatsen. Dit betekent dat er minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. De kinderen worden opgevangen in een leefgroep van maximaal 18 kinderen. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes. Tijdens de rustmomenten kunnen er tijdelijk minder begeleiders aanwezig zijn. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw.

 

> Groepsopvang inkomenstariefDe Trapperkes

Langdorpsesteenweg 129

3200 Aarschot

016 49 97 50

(Aanvragen via Helpdesk 070 24 60 41)

trapperkes@landelijkekinderopvang.be

Verantwoordelijke: Els VandewijngaardenStekelbees Aarschot

Bogaardenlaan 8

3200 Aarschot

070 24 60 41

lkdvaarschot@landelijkekinderopvang.be

Verantwoordelijke: Ann VanvelkUkkepuk Ourodenberg

Herseltsesteenweg 221

3200 Aarschot

016 56 16 99

info@ukkepuk-aarschot.be

Verantwoordelijke: Carmen StormsWinnie Kid's

Kapitein Gilsonplein 5

3200 Aarschot

0475 31 05 53

winnie.kids@hotmail.com

Verantwoordelijke: Hilde Caron

> Groepsopvang vrije prijsKinderdagverblijf Piccolini

Herseltsesteenweg 269

3200 Aarschot

016 88 78 89

verantwoordelijke@kdvpiccolini.be

Verantwoordelijke: Maaike Geeraerts

**Verminderd tarief Kinderopvang

 

 

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben kunnen aan een goedkoper tarief gebruik maken van kinderopvang bij opvangvoorzieningen die werken inkomenstarief.

 

Om te bepalen wie recht heeft op een verminderd tarief voor kinderopvang wordt er gekeken naar de situatie van de ouders. Wat is je (gezamenlijk) belastbaar beroepsinkomen en hoeveel kinderen zijn er ten laste. Als het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief (dat Kind & Gezin hanteert) te betalen, dan kan het OCMW van Aarschot na onderzoek een lager tarief toekennen.

 

Het OCMW beslist na onderzoek welk tarief zal worden aangerekend:

 

50% korting op het inkomenstarief verrekend door Kind & Gezin

5,15 EUR per dag

1,62 EUR per dag

 

Heb je vragen over het verminderd tarief of denk je er recht op te hebben?

Neem zeker eens contact op met de Sociale Dienst van het OCMW.

 

OCMW – Sociale Dienst

Bekaflaan 31A

3200 Aarschot

016 55 07 09

 

Open elke voormiddag van 8u45 tot 11u45, namiddag enkel op afspraak.

Huis van het Kind


-Opgroeien in Aarschot-


Samen met vele partners willen we jou zo goed mogelijk informeren over het aanbod in onze stad/ regio rond opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van je kind en alles wat erbij komt kijken. Meer informatie over ons samenwerkingsverband kan je bovenaan de pagina vinden! 

NIET GEVONDEN WAT JE ZOEKT?


wij proberen zoveel mogelijk informatie aan te bieden. Mis je hier nog iets? Wil je graag iets toevoegen? Help ons zeker verder!


Mail of bel ons!
Copyright @ All Rights Reserved

Contact

 

Huis van het Kind Aarschot

Dienst Welzijn (Sociaal Huis)

 

Email: Huisvanhetkind@aarschot.be 

 

Tel Lies: 016 63 94 65

Tel Helena: 016 55 31 66

 

Facebook.com/Huisvanhetkindaarschot